Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 120 Харківської міської ради Харківської області

 

Психологічна служба

 

 

 

Психологічна служба

 

 

 

 

 

Психологічна служба Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №120 є складовою частиною державної системи охорони психічного здоров'я молодих громадян України і діє з метою виявлення і створення соціально-психологічних умов розвитку особистості. Службу складає практичний психолог та соціальний педагог. 

Психологічна служба діє відповідно до статей 21 (Психологічна служба в системі освіти" та 22 ("Соціально-педагогічний патронаж" Закону України "Про освіту" та на основі нормативно-правових документів, які впливають на розвиток психологічної служби в системі освіти.
Діяльність фахівців психологічної служби спрямована на участь у виконанні національних, державних, регіональних та районних (міських) програм.

Основною метою діяльності психологічної служби є психологічне забезпечення та підвищення ефективності педагогічного процесу, захист психічного здоров'я і соціального благополуччя усіх його учасників: вихованців, учнів, студентів, педагогічних і науково-педагогічних працівників.

 

 

Основними стратегічними напрямами на 2018/2019 навчальний рік у діяльності психологічної служби системи освіти вважаємо:
 1. Підвищення психологічної компетентності керівників закладів і установ освіти.
 2. Розвиток мережі психологічної служби системи освіти

3. Удосконалення організаційного рівня функціонування служби

4. Покращання методичного забезпечення діяльності служби

5. Підвищення якості роботи працівників психологічної служби

 

удосконалення програм професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників з метою підвищення рівня їхньої психологічної культури й психологічної компетентності;
 • уведення «години психолога» та факультативів психологічного спрямування у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та форм власності;
 • активну участь працівників психологічної служби процесі залучення дітей з особливими освітніми потребами до дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів;
 • активізацію превентивних заходів щодо різних форм узалежнень, соціально небезпечних ігор, фізичного насилля та агресивної поведінки в соціальних мережах;
 • розробка та запровадження психологічних програм і проектів, спрямованих на профілактику асоціальних явищ (алкоголізму, наркоманії, соціального сирітства, насилля тощо), труднощів у адаптації, навчання і виховання, порушень в поведінці.

 

Основною метою діяльності психологічної служби є психологічне забезпечення та підвищення ефективності педагогічного процесу, захист психічного здоров'я і соціального благополуччя усіх його учасників: вихованців, учнів, студентів, педагогічних і науково-педагогічних працівників.

 
Професійні дії практичного психолога і соціального педагога реалізуються у таких основних видах роботи:
 1. діагностика психологічне  обстеження вихованців, учнів, студентів, їхніх груп та колективів, моніторинг змісту і умов індивідуального розвитку вихованців, учнів, студентів, визначення причин, що ускладнюють їх розвиток та навчання;

 2. профілактика своєчасне попередження відхилень у психофізичному розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі;

 3. корекціяздійснення психолого-медико-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному та інтелектуальному розвитку і поведінці, схильності до залежностей та правопорушень, подолання різних форм девіантної поведінки, формування соціально корисної життєвої перспективи;

 4. реабілітаціянадання психолого-педагогічної допомоги вихованцям, учням, студентам, які перебувають у кризовій ситуації (постраждали від соціальних, техногенних, природних катастроф, перенесли тяжкі хвороби, стреси, переселення, зазнали насильства тощо), з метою адаптації до умов навчання і життєдіяльності;

 5. прогностика – розробка і застосування моделей поведінки групи та особистості у різних умовах, проектування змісту і напрямів індивідуального розвитку вихованців, учнів, студентів і складання на цій основі життєвих планів, визначення тенденцій  розвитку груп та міжгрупових відносин.